Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Yenilikler ile ?imdi daha Profesyonel

Yenilikler ile ?imdi daha Profesyonel

Erenler Metal olarak kurucu büyü?ümüz olan Alir?za DA?DAN' dan ald???m?z bilgi, tecrube ve yönlendirmeler ile geri dönü?üm dünyas?nda bir nebzede olsa yer almaktan gurur duyar?z. Bir çok geri dönü?üm firmas?na oranla daha dinamik ve daha teknolojik yat?r?mlar ile siz de?erli müsteri ortaklar?m?za hurdalar?n? en karl? ?ekilde de?erlendirilemsinde yard?mc? olmak ve en do?a dostu çözümler sunma ilkesi ile yola ç?km?? bulunmaktay?z. 

 

 

 

Di?er haberler