Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Profesyonel Kurumsal Sistem!

Kurumsal Hizmetlerimiz

Firmam?z ile yap?ca??n?z i? ortakl???m?z ile hurdalar?n?z? en karl? ?ekilde de?erlendirmenin yan?s?ra firmam?zdan kurumsal hizmet kalitesinede sahip olacaks?n?z. Bu kapsamda hem personel hemde sevkiyat i?lemlerinizde en profesyonel ?ekilde ürünlerinizin nakliyat? sorunsuzca gerçekle?ecektir. Di?er haberler