Sat?? ve Dan??ma Hatt?: 0 537 041 92 11 & 0 232 479 44 46 Almanca?ngilizceTürkçe

Hurda Çinko

 

ürün kodu :ERENLERMETAL

Fiyat:0 535 423 28 64

Hurda çinko fiyatlar?, hammaddeye oranla oldukça tasarrufludur.  Ülke ekonomisine katk? sa?lar, kaynaklar? bu yolla koruma alt?na al?r. Yeni ürünlerin yap?m? için gerekli hammadde aç??? hurda çinkolardan kar??lan?r. Bu nedenle, kullan?m ömrü biten çinko ala??ml? malzemelerinizi geri dönü?üme ve toplama konusunda yetkili firmalara vermeniz en önemli unsurdur.

Hurda çinko fiyatlar? listemiz, bizlerden talep etti?iniz anda sizlere ula?acakt?r.

Kategoriye ba?l? di?er ürünler